สยจ. เลย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ชายถูกเพื่อนยิงด้วยปืนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไก่ป่า

25 ม.ค. 2566 08:45 น. 42 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เกิดเหตุชายอายุ 36 ปี ถูกชายอายุ 25 ปี ยิงด้วยปืนได้รับบาดเจ็บสาหัส เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไก่ป่า เหตุเกิดที่บริเวณสวนยางพารา ในพื้นที่ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จากการตรวจสอบทราบว่าผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ได้ออกจากบ้านไปหาไก่ในป่าภายในสวนยางพาราที่เกิดเหตุ ระหว่างที่ผู้ก่อเหตุเดินหาไก่ มองไปเห็นหมวกสีแดงที่ผู้บาดเจ็บสวมใส่คล้ายกับหัวไก่จึงใช้อาวุธปืนลูกซองที่นำติดตัวมาด้วย ยิงออกไป จำนวน 1 นัด ในระยะประมาณ 30 เมตร จากนั้นได้ยินเสียงคล้ายกับไก่นอนดิ้นอยู่ตรงหญ้า ผู้ก่อเหตุจึงเดินไปดู แต่ปรากฏว่าเป็นผู้บาดเจ็บที่นอนดิ้นอยู่ตรงหญ้าใต้ต้นยาง เบื้องต้นผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว โดยจากการพูดคุยกันครอบครัวของผู้ก่อเหตุแจ้งว่าจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งญาติของผู้บาดเจ็บเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุจึงไม่ได้ติดใจ

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยได้โทรศัพท์ประสานร้อยตำรวจโทณัฐสิทธิ์ สิทธิเชียงพิณ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย เพื่อสอบถามพฤติการณ์ทางคดี โดยพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการแจ้งสิทธิให้กับครอบครัวของผู้บาดเจ็บได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้

              (1) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดเลยเป็นจำนวนเงิน 335 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด