สยจ. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถูกเพื่อนทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ

25 ม.ค. 2566 08:50 น. 38 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เกิดเหตุนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถูกเพื่อนทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวันเกิดเหตุขณะที่ผู้บาดเจ็บกำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเกี่ยวกับการซ้อมละครที่จะใช้แสดงตอนไปเข้าค่าย จากนั้นได้มีนักเรียนชายซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ เดินเข้ามาเตะผู้บาดเจ็บโดยไม่มีสาเหตุ คุณครูประจำชั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาแยกทั้งสองออกจากกัน จนกระทั่งช่วงบ่ายในวันเดียวกันเป็นคาบเรียนที่คุณครูผู้สอนติดภารกิจไม่สามารถเข้าสอนได้ โดยขณะที่ผู้บาดเจ็บนั่งอยู่ในห้องพร้อมกับเพื่อนประมาณ 10 คน ผู้ก่อเหตุได้เดินเข้ามา และปาขวดเปล่าใส่ศีรษะผู้บาดเจ็บจำนวนหลายครั้ง จนทำให้ผู้บาดเจ็บโมโหจึงต่อยหน้าผู้ก่อเหตุจำนวน 1 ครั้ง หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็บอกให้นักเรียนคนอื่นออกนอกห้อง แล้วมีรุ่นน้องของผู้ก่อเหตุอีกคนที่อยู่กลุ่มเดียวกัน เป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เดินเข้ามาเตะบริเวณใบหน้าของผู้บาดเจ็บ หลังเกิดเหตุผู้บาดเจ็บจึงได้โทรศัพท์หายายเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูแจ้งว่าได้กำหนดมาตรการการดูแลนักเรียนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุดังกล่าวอีก และโรงเรียนมีกำหนดเชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายร่วมไกล่เกลี่ยหารือเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในวันที่ 25 มกราคม 2566

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสานพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรฉวาง เพื่อสอบถามข้อมูลคดี และประสานยายของผู้บาดเจ็บ ได้ความว่าเบื้องต้นยังไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับคู่กรณี เนื่องจากทางโรงเรียนจะขอนัดเจรจาไกล่เกลี่ย เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้ให้คำปรึกษากฎหมายในกรณีที่ผู้บาดเจ็บประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับคู่กรณีหากภายหลังการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่สามารถตกลงกันได้ และแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้   

             (1) ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท

             (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

             (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจำนวนเงิน 332 บาทต่อวัน) เป็นระยะเวลา   ไม่เกิน 1 ปี

             (4) ค่าความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท  

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด