ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานกองทุนยุติธรรม ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ ๖๒๑๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ม.ค. 2566 10:27 น. 8 ครั้ง

เอกสารแนบ