สยจ.ยะลา ประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

25 ม.ค. 2566 13:52 น. 20 ครั้ง

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรม มอบหมายนายมะสาดี วาลี และนายอิบรอเฮม แวฮามะ คณะประสานงานระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค ๔ เป็นประธาน และท่าน พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมและแจ้งความคืบหน้าการพูดคุยฯ  ณ โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด