สยจ. กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนพระธุดงค์ 2 รูป เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

26 ม.ค. 2566 08:42 น. 82 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เกิดเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนพระธุดงค์ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบนถนนสายพรานกระต่ายกำแพงเพชร มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกำแพงเพชร หมู่ 8 บ้านนาเหนือ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 3 ราย เป็นพระสงฆ์อายุ 47 ปี แขนขวาหัก ขาซ้ายหัก และได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ส่วนพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปอายุ 54 ปี ได้รับบาดเจ็บ ขาผิดรูปทั้งสองข้าง   และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมประสานรถพยาบาลจากโรงพยาบาลกำแพงเพชรมาเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า พระสงฆ์ได้เดินทางธุดงค์มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ในอาการมึนงง

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรได้ประสานพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร เพื่อสอบถามข้อมูลคดี และลงพื้นที่พบผู้บาดเจ็บเพื่อแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้   

             (1) ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท

             (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

             (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรง ขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจำนวนเงิน 332 บาทต่อวัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

             (4) ค่าความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท             

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด