สยจ.ยะลา สาขาเบตง ให้บริการประชาชน ให้คำปรึกษากฎหมาย เรื่อง ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

26 ม.ค. 2566 15:23 น. 24 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด