สยจ.ยะลา โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลถ้ำทะลุ เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตาเซะ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอกาบัง ได้ให้บริการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังผ่านระบบจอภาพวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

26 ม.ค. 2566 15:34 น. 29 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด