สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

27 ม.ค. 2566 09:45 น. 17 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

โดยนายอุทัย ชาญผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด