สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน

27 ม.ค. 2566 09:50 น. 27 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน ดังนี้

  • ให้คำปรึกษาในการยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
  • ให้คำปรึกษากฎหมาย กรณีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  • ให้คำปรึกษากฎหมาย กรณีเรียกทรัพย์คืน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด