สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

27 ม.ค. 2566 10:03 น. 15 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร 

โดยนายอุทัย ชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรม

ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน ๓ ราย

ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน ๘ ราย

โดยนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฯ

ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด