สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินสืบ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

27 ม.ค. 2566 11:47 น. 28 ครั้ง

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร ๒ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยะลา

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด