สยจ. กาญจนบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี หนุ่มบุกร้านแก๊ส อ้างมาทวงไก่ ก่อนใช้มีดแทงเจ้าของร้านและลูกชายได้รับบาดเจ็บ

28 ม.ค. 2566 00:39 น. 57 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เกิดเหตุชายถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดจนได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณบ้านพักแห่งหนึ่ง หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จากการตรวจสอบพบว่า ผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ 56 ปี ถูกผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ 30 ปี ใช้มีดแทงเข้าที่ขมับซ้าย ขมับขวา และบริเวณหลังศีรษะ จนได้รับบาดเจ็บ จากการสอบถามผู้บาดเจ็บแจ้งว่า ขณะที่ตนกำลังนั่งล้างถังแก๊สอยู่บริเวณหน้าร้าน ผู้ก่อเหตุได้เข้ามาถามตนว่าเพื่อนของผู้ก่อเหตุได้นำไก่มาฝากไว้ที่ร้านหรือไม่ ตนไม่ทราบว่าไก่ของผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนจึงบอกปัดและให้ไปหาที่อื่น ต่อมาผู้ก่อเหตุได้ย้อนกลับมาถามหาไก่อีกครั้ง ตนจึงไล่ให้ผู้ต้องหาออกจากร้านจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกัน ตนถูกผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายและบุตรของตนได้เข้ามาช่วยและถูกผู้ก่อเหตุแทงเข้าที่ใต้แขนซ้ายได้รับบาดเจ็บ

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ประสานไปยังพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี เพื่อสอบถามข้อมูลทางคดี และดำเนินการแจ้งสิทธิและรับคำขอรับความช่วยเหลือของผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่ผู้บาดเจ็บ

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ดังนี้

        กรณีบาดเจ็บ 

              1. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท

              2. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

              3. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ฯ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนเงิน 335 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              4. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท     

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด