สยจ. กระบี่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี เรือหางยาวนำเที่ยวล่ม เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

28 ม.ค. 2566 00:41 น. 57 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 15.30 น. เกิดเหตุเรือหางยาวนำเที่ยวล่ม เป็นเหตุให้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและคนขับเรือเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณแหลมหางนาค หมู่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นหญิงอายุ 36 ปี และเด็กหญิงอายุ 6 ปี ซึ่งเป็นชาวมาเลเซียและเป็นแม่ลูกกัน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เป็นชายอายุ 38 ปี ซึ่งเป็นชาวมาเลเซียและเป็นสามีและพ่อของผู้เสียชีวิตทั้งสองราย และชายอายุ 45 ปี เป็นคนขับเรือ ซึ่งผู้บาดเจ็บทั้งสองรายอาการปลอดภัย แต่ยังต้องนอนรักษาตัวอยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลกระบี่อย่างใกล้ชิด ขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอ่าวนางเตรียมเรียกตัวคนขับเรือหางยาวนำเที่ยวมาสอบปากคำหลังจากรับการรักษาจนหายดีต่อไป

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ได้ลงพื้นที่พบผู้บาดเจ็บ และทายาทผู้เสียชีวิตเพื่อแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้   

             (1) ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท

             (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

             (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดกระบี่เป็นจำนวนเงิน 340 บาทต่อวัน) เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี

             (4) ค่าความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท

        กรณีความผิดต่อชีวิต ดังนี้   

             (1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท

             (2)​ ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท

             (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท

             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 110,000 บาท 

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด