ราชทัณฑ์ชี้แจง ข้อเท็จจริงกรณีมีข่าวบิดเบือนว่าปลัดกระทรวงฯ ห้ามเยี่ยมแบม-ตะวัน

4 ก.พ. 2566 15:17 น. 255 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด