กระทรวงยุติธรรม​ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการแสดงออกซึ่งสิทธิตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ​ยืนยันไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขัง​กลุ่มใด​ พร้อมเคารพสิทธิของผู้ต้องขังทุกคนด้วยความเท่าเทียม

4 ก.พ. 2566 19:03 น. 262 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด