กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 416 : ห้ามทำลาย หรือปลดป้ายหาเสียงด้วยตนเอง เพราะอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญา

10 มี.ค. 2566 15:34 น. 450 ครั้ง


ชื่อตอน : ห้ามทำลาย หรือปลดป้ายหาเสียงด้วยตนเอง เพราะอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญา

       เมื่อเทศกาลเลือกตั้งใกล้เข้ามาบรรดาป้ายหาเสียงจะมีให้พบเห็นแบบละลานตานัยว่าให้จดจำกันได้ แต่หลายคนคงลืมไปว่าบางแห่งที่ติดตั้งป้ายหาเสียงนั้นอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนในท้องที่นั้นได้ แต่หากพบเห็น “ป้ายหาเสียง” ที่ติดตั้งในลักษณะเป็นการกีดขวางทางเท้า หรือติดตั้งอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสม ห้ามทำลาย หรือปลดป้ายหาเสียงด้วยตนเอง เพราะอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กรุณาแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ท้องที่ ผ่านทางสายด่วน โทร. 1444 หรือในเขต กทม. ผ่านสายด่วน กรุงเทพมหานคร 1555 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการ

       ห้ามทำลาย หรือปลดป้ายด้วยตนเอง หากผู้ใดมีพฤติกรรมการทำลายป้ายหาเสียง มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งก็มีโทษในอัตราเดียวกัน

**********************************************

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 มาตรา 358 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 109 พระราชบัญ ญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 109 มาตรา 148

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด