ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ลิฟต์หมายเลข L๑ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ภายในอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค. 2566 14:16 น. 15 ครั้ง

เอกสารแนบ