ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาด ๑๘.๙ ลิตร ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและสำนักงาน รัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๓ - ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค. 2566 14:42 น. 19 ครั้ง

เอกสารแนบ