"สมศักดิ์" ทิ้งทวนเปิดงานเสวนากระท่อม ฝาก ป.ป.ส.-ผู้ประกอบการ บุกเบิกตลาดผลิตภัณฑ์ให้ได้ เพื่อประโยชน์เศรษฐกิจของประเทศและประชาชน

16 มี.ค. 2566 14:49 น. 85 ครั้ง

เสาวลักษณ์ : ข่าว

นิวัฒน์ : ถ่ายภาพ - ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ