กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 433 : ดัดแปลงรถว่าผิดแล้ว คิดจะทำเป็นรถตำรวจก็ไม่รอด

2 พ.ค. 2566 10:37 น. 203 ครั้ง


ชื่อตอน : ดัดแปลงรถว่าผิดแล้ว คิดจะทำเป็นรถตำรวจก็ไม่รอด

          การตกแต่งรถยนต์เป็นความชอบส่วนบุคคล แต่การดัดแปลงสภาพรถให้คล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะตำรวจนั้น ต้องได้รับโทษในความผิดเกี่ยวกับการดัดแปลงรถส่วนตัวให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับรถตำรวจ ทั้งการติดไฟไซเรน และใช้ตราของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้การตกแต่งรถยนต์เป็นความชอบส่วนบุคคล แต่การดัดแปลงสภาพรถให้คล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะตำรวจนั้น ต้องได้รับโทษในความผิดเกี่ยวกับการดัดแปลงรถส่วนตัวให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับรถตำรวจ ทั้งการติดไฟไซเรน และใช้ตราของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้ 

          ความผิดจากการติดไฟไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญาต
           ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 13 กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใช้ไฟสัญญาณ แสงวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน เสียงสัญญาณที่เป็นเสียงนกหวีด เสียงที่แตกพร่า เสียงหลายเสียง เสียงดังเกินสมควร หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ              - หากติดตั้งไฟไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท   
          - หากใช้ไฟหรือเสียงไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

          ความผิดจากการใช้ตราราชการ
          พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการ เว้นแต่หน่วยราชการที่กําหนดเครื่องหมายนั้นจะได้อนุญาต และห้ามมิให้ผู้ใดปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายราชการ ไม่ว่าจะทำเป็นสีใด หรือทำด้วยวิธีใดๆ หรือทำให้ปรากฏที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ ก็ตาม หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 13 มาตรา 150 (2) มาตรา 152 ,พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด