“ยุติธรรม”วางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการแห่งใหม่พร้อมจัดงานเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๖ ปี

25 มี.ค. 2560 15:37 น. 762 ครั้ง

ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ บริเวณลานสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่

และงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๖ ปี 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมข้าราชการพลเรือนดีเด่น

อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น และเยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย

รวมทั้งกล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนในกระทรวงยุติธรรมที่ได้เป็นกลไกสำคัญในการอำนวยความยุติธรรม

ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคมไทย

พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่และขอให้ทำงานด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เพื่อช่วยกันพัฒนาและขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรมให้ก้าวหน้าต่อไป 

โดยมีนายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

และประชาชนเข้าร่วมงานฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด