กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๓๒ (The 32nd Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ))

23 พ.ค. 2566 08:46 น. 93 ครั้ง

อัลบั้มรูปภาพ