ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในพร้อมงานระบบประกอบอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ค. 2566 16:47 น. 17 ครั้ง

เอกสารแนบ