ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระรูป ธงตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พานดอกบัว แจกันดอกบัวประดิษฐ์ และพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ

24 พ.ค. 2566 17:15 น. 23 ครั้ง

เอกสารแนบ