ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์การรับผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเข้าทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ค. 2566 16:05 น. 12 ครั้ง

เอกสารแนบ