ยธ. เสริมสร้างความรู้บุคลากรเพื่อวิเคราะห์กระบวนงาน ตามมาตรฐานสัญลักษณ์แสดงแบบจำลองกระบวนงานฯ

27 มี.ค. 2560 12:24 น. 536 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด