กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดเวิร์คช็อปพัฒนาความร่วมมือ ขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ

28 มี.ค. 2560 13:13 น. 543 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด