ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

29 มี.ค. 2560 14:22 น. 536 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด