"ยุติธรรม" จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่ภาคเหนือ มอบนโยบายการอำนวยความยุติธรรมระดับพื้นที่

30 มี.ค. 2560 17:52 น. 617 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด