ปลัด ยธ. นำทีมลงพื้นที่ จ.น่าน รับฟังปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึง

31 มี.ค. 2560 14:46 น. 682 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด