ยธ.ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก ม.สงขลานครินทร์ศึกษาดูงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

4 เม.ย. 2560 11:59 น. 530 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด