กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครอบรอบ ๖๕ ปีบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

7 เม.ย. 2560 13:40 น. 604 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด