ยธ. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานด้านกฎหมาย ณ กระทรวงยุติธรรม

11 เม.ย. 2560 13:43 น. 743 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด