“ยุติธรรม” หาแนวทางพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากฝีมือของผู้ต้องขัง

12 เม.ย. 2560 16:42 น. 671 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด