• Slide 0

คำสั่งที่ 179/2559

คำสั่งที่ 179/2559 มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 19 เม.ย. 2560 15:29 น.

จำนวนผู้อ่าน 910 คน