• Slide 0

KM : ดูแลร่างบำรุงกาย ห่างไกลโรค Office Syndrome

วันที่ 28 เมษายน 2560 เจ้าหน้ากลุ่มตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในนามหมอแร็บแพนด้าและผองเพื่อน บรรยายให้ความรู้หัวข้อ ดูแลร่างบำรุงกาย ห่างไกลโรค Office Syndrome ณ ลานกิจกรรม สำนักผู้ตรวจฯ เวลา 14.30 น.

 

ลงวันที่ 28 เม.ย. 2560 14:25 น.

จำนวนผู้อ่าน 365 คน