กรมพินิจฯ การประชุมกำหนดรูปแบบและมาตรฐานของสถานศึกษา สถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะนำทางจิต ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการหรือจัดตั้ง"

16 พ.ค. 2560 13:47 น. 365 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด