ยธ.เตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

17 พ.ค. 2560 11:31 น. 714 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้บัญชาการสำนักบริการกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ

 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด