• Slide 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ (มาตรา 44)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ (มาตรา 44)

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

ลงวันที่ 18 พ.ค. 2560 15:45 น.

จำนวนผู้อ่าน 658 คน