ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง สอบราคางานจ้างเขียนแบบตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ครั้งที่ 2 (ประกาศตั้งแต่วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2560)

19 พ.ค. 2560 15:33 น. 1277 ครั้ง

เอกสารแนบ