สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยกระทรวงยุติธรรมพร้อมให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน

25 พ.ค. 2560 16:31 น. 1,091 ครั้ง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แถลงข่าวการเปิดให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ ด้านแก่ประชาชน ประกอบด้วย
การตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร การตรวจสารเสพติดในเส้นผม การตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูก
และเครือญาติสายตรง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม

โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการตรวจพิสูจน์
จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองได้ที่
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โทร. ๑๑๑๑

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด