แถลงข่าวการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน DJOP Vocational Skills Competition (DJOP VSC)

26 พ.ค. 2560 15:21 น. 1,221 ครั้ง

 

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการแถลงข่าว “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560” ณ ห้องรับรอง กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น 2) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา คุณกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนท์ภากร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านมาตรฐานสินค้าการบริการและจัดกิจกรรมพิเศษ หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่พรีเมี่ยมคาเฟ่ จาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) ดาราศิลปินชื่อดัง คุณฉันท์ คำทองแท้ บาริสต้าชื่อดังของเมืองไทย (อดีตวินมอเตอร์ไซต์ผู้ผันตัวเองเป็นนักชงกาแฟ) และคุณเทวินธวิ์ คุณารัตนวัฒน์ (จอห์นสัน) ดาราศิลปิน มาร่วมกิจกรรมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองและสามารถแสดงศักยภาพในด้านวิชาชีพพร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กและเยาวชน ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างแรงบันดาลใจและแบบอย่างทีดีให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนต่อไป

โดยจะมีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร, กาญจนาภิเษก, มุทิตา และสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา) ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๔ หมวด ได้แก่ 1.หมวดวิชาชีพช่าง (การแข่งขันก่อสร้างศาลาสไตล์โมเดิร์นพร้อมจัดสวนหย่อม) 2.หมวดอาหารและการตกแต่ง (การแข่งขันทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ขนมลูกชุบ และการจัดโต๊ะอาหาร) 3.หมวดวิชาช่างเสริมสวย (การแข่งขันแต่งหน้าและทำผมในชุดราตรี) และ 4.หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ (การแข่งขันออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์และวาดภาพเหมือน DigitalPolygon)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด