ผู้เสียหายกรณีตกเป็นแพะ เข้าแสดงความขอบคุณต่อ รมว.ยุติธรรม

30 พ.ค. 2560 09:15 น. 450 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ให้การต้อนรับนายธวัชชัย  รัตนศรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เข้าพบเพื่อกล่าวแสดงความขอบคุณที่กระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ

กรณีตกเป็นแพะในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

จนกระทั่งศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว

พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า กระทรวงยุติธรรมพร้อมที่จะให้การดูแล ช่วยเหลือประชาชน

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ดีที่สุด

รวมทั้งจะปรับปรุงกลไกการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้การเข้าถึงความยุติธรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด