รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ และพบปะประชาชน จ.นราธิวาส

2 มิ.ย. 2560 15:04 น. 493 ครั้ง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส

และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส

โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทำงานที่สามารถเชื่อมโยง

สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความคิด และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

รวมทั้ง จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่

ที่จะได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่เป็นธรรม และทั่วถึง

 

หลังจากนั้น เวลา ๑๘.๒๔ น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

พบปะและพูดคุยกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนบางนาค พร้อมเข้าร่วมพิธีละศีลอด (ปอซอ)

ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

ที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งแสดงถึงการมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความยุติธรรม

ให้กับพี่น้องประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

และประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชน

สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม

ทั่วถึง รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ

สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด