ประกาศแจ้งเบอร์ติดต่อกรมบังคับคดี

5 มิ.ย. 2560 17:45 น. 6,476 ครั้ง

เนื่องจากเบอร์ติดต่อกรมบังคับคดี หมายเลข 02-881-4999 ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้เป็นการชั่วคราว ประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-4336-008-9 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด