กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

6 มิ.ย. 2560 11:05 น. 404 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 บุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยได้รับความร่วมมือจาก นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ได้ส่งคณะครูผู้สอนหน่วยฝึกอาชีพสัญจร นำโดย นายสมหวัง เจียสินเจริญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด