โครงการ Chang Mobile Football Unit 2017 ปี 6 และ Chang Football Community (ฟุตบอลชุมชน)

6 มิ.ย. 2560 11:06 น. 585 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Chang Mobile Football Unit 2017 ปี 6 และ Chang Football Community (ฟุตบอลชุมชน) ณ สนามฟุตบอลศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนโครงการ และได้มอบอุปกรณ์กีฬา และจัดสต๊าฟโค้ชผู้ฝึกสอนทั้งฟุตบอลและฟุตซอลให้แก่เยาวชนชายบ้านกรุณาด้วย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนทางด้านกีฬาให้เทียบเท่ากับบุคคลภายนอก เพื่อที่จะก้าวออกไปสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  และสามารถเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด