กรมพินิจฯ กับภารกิจในการแก้ไข พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

6 มิ.ย. 2560 14:31 น. 493 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด