ประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรมบังคับคดี

6 มิ.ย. 2560 14:37 น. 8,356 ครั้ง

ตามที่กรมบังคับคดี ได้มีการแจ้งว่า หมายเลข 02 881 4999 ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560นั้น ขณะนี้ หมายเลข 02 881 4999 สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด