รายงานพิเศษ "อำนวยความยุติธรรม ลดเหลื่อมล้ำ 3 จังหวัดใต้"

7 มิ.ย. 2560 15:07 น. 781 ครั้ง

 

 รายงานพิเศษ "อำนวยความยุติธรรม ลดเหลื่อมล้ำ 3 จังหวัดใต้"

ออกอากาศผ่านรายการ “เสิร์ฟข่าว เสาร์-อาทิตย์”
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 07.00 – 09.00 น.
ทางสถานี Nation TV 22
ดำเนินรายการโดย คุณสโรชา พรอุดมศักดิ์ และคุณสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด